dwusk-okladka

INFORMACJE

  • W drzwiach dwuskrzydłowych występuje za dopłatą wypełnienie płytą homalight.
  • Drzwi dwuskrzydłowe wykonywane są na bazie dostępnych modeli drzwi jednoskrzydłowych płytowych, ramiakowych STILE oraz TWIN w odpowiadających im cechach: kolor, wykończenie (STANDARD, SOFT), szklenie itd.
  • Skrzydło bierne jest wyposażone w zasuwki drzwiowe.
  • Skrzydło bierne poniżej szerokości „60” występuje tylko jako pełne gładkie – dostawka (patrz rysunek wyżej).
  • Dostawki są dostępne wyłącznie z wypełnieniem plaster miodu i usłojeniem pionowym.
  • Skrzydło czynne i bierne (oprócz technologii TWIN) wyposażone są w listwy przymykowe.
  • Drzwi dwuskrzydłowe w technologi TWIN oraz bezprzylgowej dostępne są wyłącznie z zamkiem magnetycznym.
  • Drzwi dwuskrzydłowe bezprzylgowe występują tylko z ościeżnicą regulowaną.

Dostępne szerokości

PŁYTOWE SOFT i STANDARD CPL DWUSKRZYDŁOWE od „120” do „190”** oraz kombinacje z dostawką pełną gładką

60 + 30*   70 + 30*   80 + 30*   90 + 30*   100 + 30*  
                             
60 + 40*   70 + 40*   80 + 40*   90 + 40*   100 + 40*  
                             
60 + 50*   70 + 50*   80 + 50*   90 + 50*   100 + 50*  

 

RAMIAKOWE STILE, STILE CPL oraz HYBRYDOWE TWIN DWUSKRZYDŁOWE od „120” do „190”** oraz kombinacje

z dostawką płytową pełną gładką

60 + 50*   70 + 50*   80 + 50*   90 + 50*   100 + 50*

* Dostawka dostępna tylko w technologii standardjako pełna gładka
** Do 180 dla bezprzylgowych